Linia kroplująca to system wykorzystywany do podlewania w ogrodach – drzew lub iglaków. Linie kroplujące są układane blisko drzew. Nawilżają glebę nie zaś rośliny.

Korzyścią jest to, że takie podlewanie jest bardziej ekonomiczne. Funkcjonują dwa schematy systemu. Pozbawione kompensacji ciśnienia – zwyżka ciśnienia mnoży wydajność systemu. Z kompensacją – efektywność jest zawsze taka sama.

Obydwa układy instaluje się np. do podlewania rzędów iglaków i pozostałych.