Jakimi sprawami zajmuje się adwokat?

Adwokat jest to osoba, która ma wykształcenie wyższe prawnicze, zakończyła aplikację adwokacką oraz zdała egzamin uprawniający ją do pracy w tym zawodzie. Adwokat po zdaniu egzaminu adwokackiego ma prawo występowania w wielorakich gałęziach prawa, gdyż ze wszystkich gałęzi prawa zdaje egzamin. Teoretycznie może on zająć się też sprawą cywilną a także karną. Niemniej jednak prawo zmienia się bardzo szybko i bycie na czasie ze aktualizacjami w normach z każdej specjalizacji jest przeważnie niewykonalne. Skuteczny adwokat w Warszawie służy pomocą prawną w postaci udzielania porad prawnych, przygotowywania opinii oraz aktów prawnych, również może reprezentować swoich klientów przed sądami, a także organami administracji.

Czy warto zrobić specjalizację adwokacką?

Prawnik, który doskonali się wyłącznie w konkretnej gałęzi prawa będzie na czasie z następnymi zmianami, a zatem zapewni szybsze zajęcie się petentem oraz jego sprawą. Wyspecjalizowanie się poprzez adwokatów staje się sposobem na odnalezienie się na ciężkim rynku prawniczym ze względu na olbrzymią konkurencję. Specjalizacja w konkretnych dziedzinach da możliwość na wyróżnienie się spośród wielu propozycji konkurencji.

Adwokat specjalizujący się w danej gałęzi prędzej może znaleźć klientów niż ten, który zajmuje się każdą gałęzią prawa.
Nie jest fizycznie realne, aby ktokolwiek był specjalistą w każdej dziedzinie prawa. Takiego samego zdania są klienci kancelarii adwokackich. Jeśli szukają osoby do wykonania konkretnej usługi to starają się, by była zrobiona przez osobę, która jest wyspecjalizowana w danej dziedzinie.
Prowadzenie równocześnie spraw z prawa rodzinnego i energetycznego sprawi wyłącznie, iż adwokat utonie w dokumentach dotyczących obydwu kwestii i całkowicie żadna ze spraw nie zostanie przeprowadzona idealnie.

Wykonywanie zawodu adwokata to przede wszystkim funkcja społeczna. Nie da się jej zredukować do świadczenia wyłącznie usług prawnych. Odnajdując dziedzinę prawa w której wyspecjalizuje się adwokat wzmacnia jego konkurencyjność na rynku dla potencjalnych petentów.
Współcześnie na rynku pojawia się również coraz więcej sprofilowanych kancelarii adwokackich, które poszukują wyspecjalizowanych adwokatów. Są to kancelarie niesłychanie wyprofilowane i zajmujące się jedynie tymi sprawami, które wpisują się w ich kierunek kompetencji. Dla takich kancelarii kluczowa jest informacja czy dany prawnik jest specjalistą w konkretnej gałęzi, czy jest wyspecjalizowany w danym obszarze pracy, ma przydatne umiejętności oraz czy prowadził na pewno takie sprawy.