Bez wątpienia, reklama stała się dźwignią handlu i stanowi nieodłączny element branży usługowej. Tymczasem zawody prawnicze, chociaż z pozoru są działalnościami usługowymi, zaliczone zostały do profesji zaufania publicznego, przez co wyszukiwanie nowych petentów nie może być sprzeczne z godnością fachu. Profesja adwokata jest ustawowo ograniczona w wielu aspektach. Jednym z przykładów takich ograniczeń jest zakaz reklamy. Reklama kancelarii adwokackich poddana jest restrykcjom, które każdy adwokat winien mieć na uwadze chcąc promować swoje usługi. Już samo znalezienie się na dynamicznie rozwijającym się rynku e-marketingu to nie małe wyzwanie, a tym bardziej analiza odpowiedniości postępowań w Internecie z kodeksem etyki adwokackiej.

Czy każdy rodzaj reklamy jest niedozwolony dla adwokata?

Jeśli chodzi o promowanie usług adwokackich, w szczególności niedozwolone jest: 

  • umieszczanie reklam w prasie a także innych środkach masowego przekazu;
  • promowanie własnej osoby, kancelarii a także firmy podczas wystąpień w mediach masowych;
  • redagowanie relacji gazetowej, radiowej, telewizyjnej ze sprawy, w której adwokat udzielał pomocy prawnej;
  • odpłatne inspirowanie artykułów prasowych oraz programów, które pod pretekstem bezstronnej informacji mają służyć promocji adwokata oraz jego kancelarii;
  • komentowanie w mediach prowadzonej przez siebie sprawy.

Ponadto Kodeks Etyki Adwokackiej zakazuje przyciągania petentów w sposób niezgodny z etyką zawodu, korzystania z usług firm zdobywających petentów, natarczywego narzucania swoich usług, jak również wszelakich pozostałych prób zdobywania klientów z naruszeniem prawa lub przepisów współżycia społecznego.

W jaki sposób adwokat może wypromować swoje usługi?

Wszelkie usiłowanie prowadzenia reklamy kancelarii czy też reklamowanie osoby adwokata są bezwzględnie zakazane. Kodeks Etyki Adwokackiej wyraża zgodę na możliwość zamieszczenia informacji o adwokacie w środkach masowego informacji. Jednakże i w tej kwestii wprowadza ograniczenia – informacja o działalności adwokackiej powinna być precyzyjna, nie może wprowadzać w błąd, natomiast jej forma musi być zgodna z zaleceniami. W związku z tym adwokat został uprawniony do powiadamiania o świadczonej pomocy prawnej między innymi poprzez umieszczanie adnotacji na dokumentach firmowych, zamieszczanie informacji w prasie, w książkach adresowych oraz telefonicznych a także umieszczanie informacji na stronach internetowych.

Dodatkowo, adwokat ma prawo do powiadamiania o swoich preferencjach zawodowych a także mówienia językami obcymi. Poza tym reguły etyki zawodowej pozwalają adwokatom na zamieszczanie oznaczeń o prowadzonej firmie na budynkach siedzib kancelarii a także posługiwanie się przez adwokatów tytułami naukowymi.
Powinno się mieć na uwadze, że informacja jest dopuszczona, reklama jest zakazana. Adwokat za próbę pozyskiwania klientów na sposób niezgodny z etyką zawodu zostaje poddany odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Informacje zaczerpnąłem z: Strona www adwokata z Warszawy